Aktualności

28 lutego 2017
Najbliższe zawody emisjami cyfrowymi na świecie
      
                               Kolejne miesiące już
                                    
Możesz   zobaczyć kalendarz w nowej szacie  graficznej http://pkrvg.org/kalendarz.html