Aktualności

9 maja 2017
Najbliższe zawody emisjami cyfrowymi na świecie
                   
                                    
Kalendarz w nowej szacie  graficznej http://pkrvg.org/kalendarz.html